Moge de vrede, genade en zegeningen van Allah met je zijn.


Welkom op de vernieuwde website van de 'Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam (Lahore) Nederland' - vereniging voor de verspreiding van de Islam '. De Lahore Ahmadiyya Anjuman staat voor een vreedzame en progressieve samenleving. Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht. Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

Lees meer

Start Ramadan 2021

Dinsdag 13-04-2021
1 Ramadaan 1442

Lailatoel Qadr
Zaterdag 08-05-2021
27 Ramadaan 1442

Ied-ul-Fitre 2021

Donderdag 13-05-2021
1 Shawwaal 1442

Ied-ul-Adha 2021


(Islamitisch offerfeest)

Dinsdag 20-07-2021
10 Zoel-Hidj-djah 1442

Youtube AAIILN

Volg ons & AbonneerSamenwerking Lahore Ahmadiyya zuster organisaties Nederland


Misschien heeft u in de afgelopen periode al iets opgevangen over samenwerking tussen de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam organisaties. In Nederland is een aantal Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam djamaats actief. In de recente jaren zijn enkele gezamenlijke activiteiten georganiseerd door deze organisaties. Dit gebeurde veelal op ad hoc basis.De gezamenlijke activiteiten bleken bij de leden van de verschillende djamaats aan een belangrijke behoefte te voorzien, namelijk: het gevoel van verbondenheid en verbroedering. In 2011 zijn daarom verkennende gesprekken gestart voor meer structuur in de samenwerking. De verkennende gesprekken waren positief en daarom is besloten in 2012 structureel samen te werken..

Lees meer

 

Card image cap

Doel Lahore Ahmadiyya beweging

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (Ahmadiyya Associatie voor het Propageren van de Islam), gevestigd te Lahore in Pakistan is een internationale moslim organisatie met afdelingen, leden en missies in vele delen van de wereld.

De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qoer'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem.

 

Een donatie
"Degenen die in de nacht en de dag hun rijkdom uitgeven, verborgen en openlijk, hun beloning ligt bij hun Heer; en zij hebben geen vrees noch zullen zij treuren."
(De Heilige Koran: 2:274)

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore) Nederland (AAIILN) streeft ernaar om u te voorzien van de juiste kennis over de Islam. Dit doet zij door middel van geheel gratis verzorgde lezingen, workshops, seminars en cursussen. Via deze website kunt u ook gratis informatie over de Islam downloaden. Dit is een lopend project dat ook uw ondersteuning nodig heeft. De verspreiding van de Islam is een nobele werk en u kunt hiermee ook meehelpen, door middel van een donatie. Ons doel is om de Islam te propageren op een vreedzame wijze, door middel van de Pen. Als u een donatie wilt doen, dan kan dat op de volgende bankrekening:

POSTBANK (ING) REK. NR. NL56INGB 0003 6763 79 T.N.V. AAIILNExterne Links:
Card image cap
Boeken

Literatuur volop aanwezig, Qur'an, Handboek van Hadies, Religie van de islam, namaaz boekjes etc.
Allen in het Nederlands, Urdu, Engels, Duits en ook andere vertalingen van de Qur'an te verkrijgen. Iederen kan het bestuur hierover contacten. Of zie links hieronder.

  • NL Publicaties: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (moslim.org)
  • NL Boeken: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)
EN Books: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)

Lees ook

Over ons

Lid worden

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u lid worden?

Aanmelden

Bent u verhuisd?

Stuur een email naar: Dirk Brusse.
Hierdoor kunnen wij u op de hoogte blijven houden over de activiteiten van onze moskee.

Stuur een email naar klik op: Dirk Brusse.

Moskee

AL- QIBLATAIN
Abcoudestraat 2 - 2546 EG Den Haag
Copyright © 2021 · All Rights Reserved ·