Moge de vrede, genade en zegeningen van Allah met je zijn.


Welkom op de website van de 'Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam (Lahore) Nederland' - vereniging voor de verspreiding van de Islam '. De Lahore Ahmadiyya Anjuman staat voor een vreedzame en progressieve samenleving. Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht. Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

Lees meer

Start Ramadan 2024"O, jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie,
opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad" (HQ: 2-183). 

Eerste Tarawieh: Zondag 10 maart 2024
Nacht van vrijdag 5 april op zaterdag 6 april Lailatul Qadr (27ste nacht)
Laatste Tarawieh: Maandag 8 april 2024

Eerste vastendag Maandag 11-03-2024

(1 Ramadaan 1445)

Laatste vastendag Dinsdag 09-04-2024

(30 Ramadaan 1445)

Zie de link naar de gebedstijden van Ramadan 2024.

LET OP: Zomertijd gaan in op
zondag 31 maart 2024 van 02:00 uur naar 03:00 uur.Voelt u zich niet goed?


Kom bij klachten niet naar de moskee. Houdt rekening met elkaar en gun een broeder of zuster de ruimte die hij of zij nodig acht zich veilig te voelen in de moskee.

Verzorgen Iftarie


Wilt u een Iftarie verzorgen neemt u dan contact op met de Imam (zie bijlage voor reservering). Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar voor de Iftarie een programma verzorgen met Quran recitatie en lezingen. Wij zullen steeds een uur voor de Iftarie hiermee starten.

Zakaat


 Gedurende de hele maand Ramadan kunt u ook de Sidka Fitre afdragen
via bankovermaking (POSTBANK (ING) REK. NR. NL56INGB 0003 6763 79 T.N.V. AAIILN)

Eid-ul-Fitre 2024

(Suikerfeest)

Woensdag 10-04-2024
(1 Shawwaal 1445)

En onderhoud...


“En onderhoud het gebed en betaal de armenbelasting. En wat voor goeds jullie ook vooruitsturen voor julliezelf,
jullie zullen het vinden bij Allah. Waarlijk Allah is Degene Die ziet wat jullie doen“ HQ 2:110

REMINDER


Op vrijdag 1 maart zal er weer een Dars-e-Quran gehouden worden. Deze keer zal de dars gaan over de voorbereidingen voor de maand Ramadan.

De dars zal om 19.30 beginnen en zal tot ongeveer 21.00 duren. Hierna zullen wij gezamenlijk het Isha gebed verrichten.
Voor deze dars hoeft u zich niet voor te bereiden maar u wordt wel vriendelijk verzocht om u eigen Quran en aantekenboekje mee te nemen.
Namens het bestuur van de AAIILN hopen wij u allen op deze dag te mogen ontvangen.

Lid worden?


Klik op de link om lid te worden.

Eid-ul-Adha 2024


(Offerfeest)

Maandag 17-06-2024
Eid-ul-Adha gebed start om 10:00 uur in onze moskee
10 Zoel-Hidj-djah 1444

Youtube AAIILN

Volg ons & Abonneer


Door ons te volgen en te abonneren bent u op de hoogte van de laatste updates


Samenwerking Lahore Ahmadiyya zuster organisaties Nederland


Misschien heeft u in de afgelopen periode al iets opgevangen over samenwerking tussen de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam organisaties. In Nederland is een aantal Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam djamaats actief. In de recente jaren zijn enkele gezamenlijke activiteiten georganiseerd door deze organisaties. Dit gebeurde veelal op ad hoc basis.De gezamenlijke activiteiten bleken bij de leden van de verschillende djamaats aan een belangrijke behoefte te voorzien, namelijk: het gevoel van verbondenheid en verbroedering. In 2011 zijn daarom verkennende gesprekken gestart voor meer structuur in de samenwerking. De verkennende gesprekken waren positief en daarom is besloten in 2012 structureel samen te werken..

Lees meer

 

Card image cap

Doel Lahore Ahmadiyya beweging

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (Ahmadiyya Associatie voor het Propageren van de Islam), gevestigd te Lahore in Pakistan is een internationale moslim organisatie met afdelingen, leden en missies in vele delen van de wereld.

De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qoer'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem.

 

Een donatie
"Degenen die in de nacht en de dag hun rijkdom uitgeven, verborgen en openlijk, hun beloning ligt bij hun Heer; en zij hebben geen vrees noch zullen zij treuren."
(De Heilige Koran: 2:274)

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore) Nederland (AAIILN) streeft ernaar om u te voorzien van de juiste kennis over de Islam. Dit doet zij door middel van geheel gratis verzorgde lezingen, workshops, seminars en cursussen. Via deze website kunt u ook gratis informatie over de Islam downloaden. Dit is een lopend project dat ook uw ondersteuning nodig heeft. De verspreiding van de Islam is een nobele werk en u kunt hiermee ook meehelpen, door middel van een donatie. Ons doel is om de Islam te propageren op een vreedzame wijze, door middel van de Pen. Als u een donatie wilt doen, dan kan dat op de volgende bankrekening:

POSTBANK (ING) REK. NR. NL56INGB 0003 6763 79 T.N.V. AAIILNExterne Links:
Card image cap
Boeken

Literatuur volop aanwezig, Qur'an, Handboek van Hadies, Religie van de islam, namaaz boekjes etc.
Allen in het Nederlands, Urdu, Engels, Duits en ook andere vertalingen van de Qur'an te verkrijgen. Iederen kan het bestuur hierover contacten. Of zie links hieronder.

  • NL Publicaties: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (moslim.org)
  • NL Boeken: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)
EN Books: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)

Lees ook

Over ons

Lid worden

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u lid worden?

Aanmelden

Bent u verhuisd?

Stuur een email naar: Secretariaat.
Hierdoor kunnen wij u op de hoogte blijven houden over de activiteiten van onze moskee.

Stuur een email naar klik op: Secretariaat.

Moskee

AL- QIBLATAIN
Abcoudestraat 2 - 2546 EG Den Haag
Copyright © 2021 · All Rights Reserved ·