100 JAAR LAHORE AHMADIYYA BEWEGING

De Lahore Ahmadiyya Beweging is in 1914 opgericht door de prominente volgelingen van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.

De eerste voorzitter van de Anjuman, wijlen Maulana Muhammad Ali (overl. 1951) heeft talrijke boeken in het Engels geschreven over allerlei aspecten van de Islam, welke werden toegejuicht en beschouwd als het voor het eerst beschikbaar maken van een waarheidsgetrouwe beeld van de Islam in het Westen.

Op zondag 11 mei 2014 hebben wij samen met de andere Lahore Ahmadiyya Verenigingen in Nederland, het 100 jarig bestaan van de Lahore Ahmadiyya Beweging herdacht door het organiseren van een bijeenkomst. Op deze bijeenkomst waren er ook gast sprekers vanuit de Verenigde Staten van Amerika en vanuit het Verenigd Koninkrijk aanwezig.

De jongeren hebben op deze dag ook actief geparticipeerd door middel van een lezing gehouden door Mej Alisha Hoeseni. Deze lezing ging over jongeren en hun beleving van de Islam.

Hierna vond er een brainstorm sessie plaats met de voorzitters van alle Lahore Ahmadiyya Verenigingen van Nederland. Deze brainstromsessie ging over vraagstukken die betrekking hebben op de jongeren. Er is ook een jongeren quiz georganiseerd m.b.t. de Islam.

De lezing van de eerste gast spreker, Dr. Zahid Aziz, is getiteld: A Message of Peace and Harmony Founding of Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore in 1914'.

De lezing van de tweede gast spreker, Dr. Noman Malik, is getiteld: Legacy of Maulana Muhammad Ali, c.s.

Het programma bestond ook uit een interactieve gedeelte. Door middel van diverse paneldiscussies zijn verschillende onderwerpen besproken vanuit een religieus, maatschappelijk en educatieve invalshoek in relatie tot de Lahore Ahmadiyya Beweging. Hierbij had het publiek de gelegenheid om vragen te stellen aan de panelleden onder leiding van discussieleiders.

Wij smeken Allah SWT dat Hij ons de kracht, wijsheid en inspiratie mag schenken zodat wij door mogen gaan met het propageren van de juiste Islam op een vreedzame manier, namelijk het propageren van de Islam met de Pen..