Moge de vrede,
genade en zegeningen
van Allah met je zijn.

100 JAAR LAHORE AHMADIYYA BEWEGING

De Lahore Ahmadiyya Beweging is in 1914 opgericht door de prominente volgelingen van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.

De eerste voorzitter van de Anjuman, wijlen Maulana Muhammad Ali (overl. 1951) heeft talrijke boeken in het Engels geschreven over allerlei aspecten van de Islam, welke werden toegejuicht en beschouwd als het voor het eerst beschikbaar maken van een waarheidsgetrouwe beeld van de Islam in het Westen.

Op zondag 11 mei 2014 hebben wij samen met de andere Lahore Ahmadiyya Verenigingen in Nederland, het 100 jarig bestaan van de Lahore Ahmadiyya Beweging herdacht door het organiseren van een bijeenkomst. Op deze bijeenkomst waren er ook gast sprekers vanuit de Verenigde Staten van Amerika en vanuit het Verenigd Koninkrijk aanwezig.

De jongeren hebben op deze dag ook actief geparticipeerd door middel van een lezing gehouden door Mej Alisha Hoeseni. Deze lezing ging over jongeren en hun beleving van de Islam.

Hierna vond er een brainstorm sessie plaats met de voorzitters van alle Lahore Ahmadiyya Verenigingen van Nederland. Deze brainstromsessie ging over vraagstukken die betrekking hebben op de jongeren. Er is ook een jongeren quiz georganiseerd m.b.t. de Islam.

De lezing van de eerste gast spreker, Dr. Zahid Aziz, is getiteld: A Message of Peace and Harmony – Founding of Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore in 1914'.

De lezing van de tweede gast spreker, Dr. Noman Malik, is getiteld: Legacy of Maulana Muhammad Ali, c.s.

Het programma bestond ook uit een interactieve gedeelte. Door middel van diverse paneldiscussies zijn verschillende onderwerpen besproken vanuit een religieus, maatschappelijk en educatieve invalshoek in relatie tot de Lahore Ahmadiyya Beweging. Hierbij had het publiek de gelegenheid om vragen te stellen aan de panelleden onder leiding van discussieleiders.

Wij smeken Allah SWT dat Hij ons de kracht, wijsheid en inspiratie mag schenken zodat wij door mogen gaan met het propageren van de juiste Islam op een vreedzame manier, namelijk het propageren van de Islam met de Pen..
 

Card image cap

Doel Lahore Ahmadiyya beweging

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (Ahmadiyya Associatie voor het Propageren van de Islam), gevestigd te Lahore in Pakistan is een internationale moslim organisatie met afdelingen, leden en missies in vele delen van de wereld.

De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. Zij presenteert de islam als de liberale, rationele, tolerante, niet-ritualistische en levende godsdienst, die door de Heilige Qoer'aan wordt onderwezen en in praktijk werd gebracht door de heilige profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem.

 

Een donatie
"Degenen die in de nacht en de dag hun rijkdom uitgeven, verborgen en openlijk, hun beloning ligt bij hun Heer; en zij hebben geen vrees noch zullen zij treuren."
(De Heilige Koran: 2:274)

De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore) Nederland (AAIILN) streeft ernaar om u te voorzien van de juiste kennis over de Islam. Dit doet zij door middel van geheel gratis verzorgde lezingen, workshops, seminars en cursussen. Via deze website kunt u ook gratis informatie over de Islam downloaden. Dit is een lopend project dat ook uw ondersteuning nodig heeft. De verspreiding van de Islam is een nobele werk en u kunt hiermee ook meehelpen, door middel van een donatie. Ons doel is om de Islam te propageren op een vreedzame wijze, door middel van de Pen. Als u een donatie wilt doen, dan kan dat op de volgende bankrekening:

POSTBANK (ING) REK. NR. NL56INGB 0003 6763 79 T.N.V. AAIILN

Externe Links:
Card image cap
Boeken

Literatuur volop aanwezig, Qur'an, Handboek van Hadies, Religie van de islam, namaaz boekjes etc.
Allen in het Nederlands, Urdu, Engels, Duits en ook andere vertalingen van de Qur'an te verkrijgen. Iederen kan het bestuur hierover contacten. Of zie links hieronder.

  • NL Publicaties: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (moslim.org)
  • NL Boeken: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)
EN Books: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)

Moskee

AL- QIBLATAIN
Abcoudestraat 2 - 2546 EG Den Haag
Copyright © 2021 · All Rights Reserved ·