BOEKEN

Literatuur volop aanwezig, Qur'an, Handboek van Hadies, Religie van de islam, namaaz boekjes etc.
Allen in het Nederlands, Urdu, Engels, Duits en ook andere vertalingen van de Qur'an te verkrijgen. Iederen kan het bestuur hierover contacten. Of zie links hieronder.

NL Publicaties: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (moslim.org)


NL Boeken: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)

EN Books: Ahmadiyya Anjuman Isha'at-i-Islam (aaiil.org)