NIBIS

Om de kennis over de Islam op een effectieve en efficiŽnte wijze te verspreiden is hiervoor een kenniscentrum opgericht, te weten het Nederlands Instituut ter Bevordering van Islam Studies (NIBIS).

Het NIBIS is een centrum ter bevordering van de kennis van de islam. De Heilige Koran, de Soennah en de overige bronnen van kennis vormen de uitgangspunten.

De missie van het NIBIS is kennisverspreiding en kennisverbreding van de zuivere islam, zodat de moslims bewuster omgaan met hun geloof en de niet-moslims een beter begrip krijgen van de islam. Hierdoor is het makkelijker om een onderscheid te kunnen maken tussen geloof en cultuur van de diverse moslimgroepen in Nederland en daarbuiten.

Om de publieke opinie te beÔnvloeden en de eenzijdige berichtgeving over de islam te doorbreken wordt sinds mei 2004 geparticipeerd in bestuur en de programma-adviesraad van Nederlandse Moslim Omroep.

In januari 2005 werd de samenwerking met Soennieten (MNR), Sjiíieten (OSV)en de Alevieten (HAK-DER) bekrachtigd in de oprichting van de Contact Groep Islam (CGI), die door de regering officieel wordt erkend als gesprekspartner van de overheid. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Ahmadiyyat.

Terug