OVER ONS

De Ahmadiyya Beweging is de eerste islamitische organisatie die zich in Nederland meer dan 60 jaar geleden heeft gevestigd. De huidige Lahore Ahmadiyya moslimpopulatie in Nederland is voornamelijk uit Suriname en Nederland afkomstig. Met de grote stroom Surinamers die zich rond 1973 en daarna in Nederland vestigde, ontstond de behoefte zich te bundelen in een vereniging. Op 2 mei 1976 werd in Den Haag de Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Nederland opgericht met dezelfde belangrijkste doelstellingen als die van haar moederorganisatie in Lahore Pakistan. Deze vereniging is gevestigd aan de Abcoudestraat 2 te Den Haag.

Verschil van mening leidde in 1985 tot splitsing van de eens zo welvarende djamaat. Een groep richtte de Stichting Ahmadiyya Isha at-I-Islam op, die aan de Kepplerstraat te Den Haag is gevestigd en een andere groep richtte de Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Holland op, die gevestigd is aan de Daguerrestraat eveneens in Den Haag.

Ook in de andere grote steden werden verenigingen opgericht om de belangen van de aldaar wonende Ahmadies te behartigen.

Deze zijn:
- De Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Amsterdam (AAIIA) te Amsterdam
- De Rotterdamse Islamitische Vereniging (RIV) te Rotterdam
- De Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Rotterdam (AAIIR) te Rotterdam
- De Ahamdiyya Anjuman Isha at Islam Utrecht (AAIIU) te Utrecht

De Ahmadies in Nederland putten hun inspiratie uit hoofdstuk 3 vers 103 van de Heilige Koran: En uit het midden uwer zij een groep, die tot het goede nodigt en gebiedt wat recht is en verbiedt wat verfoeilijk is, en deze zijn degenen die voorspoedig zullen zijn.

De vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha at Islam Lahore Nederland (AAIILN) is opgericht op 2 mei 1976 en is sinds haar oprichting gevestigd aan de Abcoudestraat 2 te Den Haag. De stichters en oprichters zijn van oorsprong afkomstig uit Suriname.